Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 08 tháng 05 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 15:49 02/01/2020  

CÔNG VĂN CỦA SỞ GD&ĐT VỀ VIỆC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ ATGT, ANTT TRONG CÁC NGÀY NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:      3141      /SGDĐT-CTTT-HSSV V/v đảm bảo trật tự ATGT, ANTT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - hạnh phúc

   Thừa Thiên Huế, ngày   31   tháng 12 năm 2019

Kính gửi:

- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;

- Các đơn vị trực thuộc;

- Các Trung tâm GDNN – GDTX.

   

Thực hiện Công văn số 5559/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo trật tự ATGT, ANTT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020; Kế hoạch số 184/KH-BATGT ngày 24/12/2019 của Ban An toàn giao thông quốc gia về Năm An toàn giao thông 2020; Công văn số 185/BCĐ 138 ngày 12/12/2019 của Ban chỉ đạo 138 tỉnh về phối hợp thực hiện tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Canh tý 2020; Chỉ thị 23/CT-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh về bảo đảm trật tự ATGT dịp dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố (chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Phòng), các đơn vị trực thuộc, các Trung tâm GDNN – GDTX thực hiện những nội dung sau:

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong toàn trường về việc chấp hành bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020; thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”, “Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện” và “Thắt dây an toàn khi đi ô tô”, “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”; thực hiện nghiêm túc Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo nổ, tăng cường công tác bảo vệ môi trường trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

2. Tổ chức ký cam kết với cha mẹ học sinh về việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức tham gia giao thông cho học sinh; không giao mô tô, xe máy cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi theo quy định pháp luật và cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông; tuyên truyền, giáo dục cho học sinh khi điều khiển “Phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện” phải đội mũ bảo hiểm.

3. Có kế hoạch phối hợp với cơ quan liên quan, cha mẹ học sinh để triển khai, nhân rộng mô hình “xếp hàng đón con” nhằm góp phần đảm bảo trật tự ATGT trước cổng trường học, xây dựng văn hóa giao thông.

4. Tập trung huy động các lực lượng, thực hiện đồng bộ giải pháp tham gia phối hợp phòng ngừa đấu tranh chống các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm vi phạm pháp luật thường xảy ra trong dịp tết Nguyên đán; tích cực phối hợp tham gia cùng lực lượng Công an thực hiện các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học trong Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; tổ chức trực bảo vệ công sở, cơ quan, trường học nghiêm túc, không để tội phạm lợi dụng sơ hở, đột nhập gây án.

Nhận được Công văn này, yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận :

-    Như trên; 

-    Bộ GD&ĐT (để báo cáo);

-    UBND tỉnh              

-    Ban ATGT tỉnh;

-    Ban Giám đốc Sở;

-    Phòng GDMN, GDTH, GDTrH, GDCN-GDTX;        

-    Website Ngành (phổ biến);

-    Lưu: VT, P.CTTT-HSSV.

 

GIÁM ĐỐC                          

 

(đã kí)

 

 

Nguyễn Tân

Tải file 1  

Số lượt xem : 763

Các tin khác