Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Thông báo - TRƯỜNG THPT HƯƠNG VINH

Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 02 tháng 06 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 11:01 16/07/2019  

THÔNG BÁO VÊ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG NĂM 2019

Từ ngày 22/07/2019 đến 29/07/2019 : Điều chỉnh trực tuyến

Từ ngày 22/07/2019 đến 31/07/2019: Điều chỉnh bằng phiếu

Mọi chi tiết liên hệ cô Thủy (văn thư); SĐT: 0794525720

Tài liệu điều chỉnh nguyện vọng năm 2019 xem ở file đính kèm

Tải file 1  

Số lượt xem : 2142

Các tin khác