Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 14 tháng 06 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Bài tập - Đáp án

Môn Tin

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Bài 16. định dạng văn bản

BÀI 16. ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN     I. YÊU CẦU CÁC EM THỰC HIỆN NHIỆM VỤ : 1. Kích vào link  sau để xem bài dạy : https://www.youtube.com/watch?v=jL1ex3mVrhM 2. Các em ghi nội dung bài và trả lời các câu hỏi dưới đây...