Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 14 tháng 06 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên

Tài nguyên

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
BỘ ĐỀ LUYỆN THI

BỘ ĐÊ LUYỆN THI TIẾNG ANH LỚP 12

Bài 16. định dạng văn bản

BÀI 16. ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN     I. YÊU CẦU CÁC EM THỰC HIỆN NHIỆM VỤ : 1. Kích vào link  sau để xem bài dạy : https://www.youtube.com/watch?v=jL1ex3mVrhM 2. Các em ghi nội dung bài và trả lời các câu hỏi dưới đây...