Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Lịch công tác - TRƯỜNG THPT HƯƠNG VINH

Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "

Ngày 02 tháng 06 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 14:47 01/06/2020  

Tuần 23 năm 2020
Từ ngày 01/06/2020 đến ngày 07/06/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(01/06/2020)

- Chào cờ đấu tuần (thực hiện trong lớp). Tổng kết tuần học qua và triển khai kế hoạch tuần học từ ngày 01 đến 06/06/2020.

- Tuyên truyền tháng hành động vì trẻ em 

- Tiếp tục triển khai công tác phòng chống Covid-19.

- 8h họp CB cốt cán

- Học theo thời khóa biểu.

- Học theo thời khóa biểu.

- Chào cờ đấu tuần (thực hiện trong lớp). Tổng kết tuần học qua và triển khai kế hoạch tuần học từ ngày 01 đến 06/06/2020.

- Tuyên truyền tháng hành động vì trẻ em 

- Tiếp tục triển khai công tác phòng chống Covid-19.

Thứ Ba
(02/06/2020)

- Học theo thời khóa biểu.

- Học sinh lao động VSMT theo kế hoạch của Đoàn TN

- Học theo thời khóa biểu.

- Học sinh lao động VSMT theo kế hoạch của Đoàn TN

Thứ Tư
(03/06/2020)

- Học theo thời khóa biểu.

- Học sinh lao động VSMT theo kế hoạch của Đoàn TN

- Học theo thời khóa biểu.

- Học sinh lao động VSMT theo kế hoạch của Đoàn TN

Thứ Năm
(04/06/2020)

- Khối 12 thi tập trung môn Ngữ Văn

-Họp Hội đồng sư phạm

Thứ Sáu
(05/06/2020)

- Khối 12 thi tập trung môn Toán và Anh văn

- Kiểm tra công tác Đảng chi bộ I

- Học theo thời khóa biểu.

- Học sinh lao động VSMT theo kế hoạch của Đoàn TN

Thứ Bảy
(06/06/2020)

- Học theo thời khóa biểu.

- Học sinh lao động VSMT theo kế hoạch của Đoàn TN

- Học theo thời khóa biểu.

- Học sinh lao động VSMT theo kế hoạch của Đoàn TN

Chủ Nhật
(07/06/2020)