Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 08 tháng 05 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2021

Cập nhật lúc : 14:47 05/05/2021  

Tuần 18 năm 2021
Từ ngày 03/05/2021 đến ngày 09/05/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(03/05/2021)

- Chào cờ đầu tuần. Tổng kết tuần học 15, triển khai phong trào thi đua tuần 16.

- Triển khai công tác Phòng chống Covid-19

- Học theo thời khóa biểu

- 8h họp CBCC

- Chào cờ đầu tuần. Tổng kết tuần học 15, triển khai phong trào thi đua tuần 16.

- Triển khai công tác Phòng chống Covid-19

- Học theo thời khóa biểu

Thứ Ba
(04/05/2021)

- Học theo thời khóa biểu

- Lao động VSMT theo KH của Đoàn TN

- Triển khai công tác Phòng chống Covid-19 khẩn theo CV của UBND Tỉnh

- Học theo thời khóa biểu

- Lao động VSMT theo KH của Đoàn TN

- Triển khai công tác Phòng chống Covid-19 khẩn theo CV của UBND Tỉnh

Thứ Tư
(05/05/2021)

- Học theo thời khóa biểu

- Lao động VSMT theo KH của Đoàn TN

- Triển khai công tác Phòng chống Covid-19 khẩn theo CV của UBND Tỉnh

- Học theo thời khóa biểu

- Lao động VSMT theo KH của Đoàn TN

Thứ Năm
(06/05/2021)

- Học theo thời khóa biểu

- Lao động VSMT theo KH của Đoàn TN

- Họp Hội đồng sư phạm

Thứ Sáu
(07/05/2021)

- Học theo thời khóa biểu

- Lao động VSMT theo KH của Đoàn TN

- Học theo thời khóa biểu

- Lao động VSMT theo KH của Đoàn TN

Thứ Bảy
(08/05/2021)

- Học theo thời khóa biểu

- Lao động VSMT theo KH của Đoàn TN

- Học theo thời khóa biểu

- Lao động VSMT theo KH của Đoàn TN

Chủ Nhật
(09/05/2021)