Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Ban giám hiệu - TRƯỜNG THPT HƯƠNG VINH

Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 02 tháng 06 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 28/08/2012  

Hiệu Trưởng

 

Họ và tên: Huỳnh Trường Thân
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Email: trthan@gmail.com
Điện thoại: 0903559466
Địa chỉ: Bao Vinh, Hưng Vinh, Hưng Trà,TT Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung

- Phụ trách tài chính, cơ sở vật chất

- Phụ trách công tác đối nội, đối ngoại

- Phụ trách công tác nhân sự
- Phụ trách đội tự vệ cơ quan;
- Trưởng Ban phòng chống lụt bão;

 

Số lượt xem : 5572