Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 05 tháng 07 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị

Thông tin đơn vị

Cập nhật lúc : 00:00 16/06/2012  

Giới thiệu trường
Trường THPT Hương Vinh được UBND tỉnh ra Quyết định số 2114 /QĐ-UB ngày 20/8/2002 đổi tên Trường Trung học cơ sở Hương Vinh thành Trường Trung học Phổ thông Hương Vinh. Trường thuộc địa bàn thị xã Hương Trà.

a)     Trường Trung học phổ thông Hương Vinh là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

1.     Vị trí, chức năng:

tạo Thừa Thiên Huế, có chức năng tổ chức giảng dạy và giáo dục học sinh cấp Trung học Phổ thông .

b)    Trường Trung học Phổ thông có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, dưới sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế.  

2.     Nhiệm vụ và quyền hạn:

a)      Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông dành cho cấp THPT do Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường.

b)    Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên theo quy định của pháp luật.

c)     Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh; vận động học sinh đến trường; quản lý học sinh theo quy định của Sở và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

d)    Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công.

e)     Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục.

f)      Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao theo quy định của Nhà nước.

g)     Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội tại địa phương.

h)    Thực hiện các hoạt động về kiểm định chất lượng giáo dục. 

i)       Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Sở Giáo dục và Đào tạo giao hoặc theo quy định của pháp luật.

ng thiết bị được giao theo quy định của Nhà nước.

 

 

Số lượt xem : 35886